Rain chains made out of large overlapping cups.

Large cups

Shinbashi

54,00 

Asakusa XL

99,00 

Shinjuku Alu

69,00 

Hokkaidô

79,00 

Kinkakuji

79,00 

Kantô XL

79,00 

Shinjuku

89,00 

Nayoro XL

69,00 

Kura mae

149,00 

Yotsuya

124,00 

Toyosu

139,00 

Yakushima

149,00 

Ueno

189,00 

Sapporo XL

54,00 

Tatsumi

99,00 

Nihombashi

99,00